Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική

1. Ανώτερο Πεπτικό
a. Διαφραγματοκήλες
i. Nissen
b. Αχαλασία οισοφάγου
i. Heller + Dor
c. Ca στομάχου
i. Γαστρεκτομή και λεμφαδενικός καθαρισμός
ii. Γαστροεντεροαναστόμωση
d. Καλοήθεις νόσοι στομάχου
i. Εκκοπλώματα
ii. Gist
iii. Καλοήθης όγκοι στομάχου


2. Ήπαρ – Χοληφόρα
a. Χολολιθίαση
i. Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή
b. Χοληδοχολιθίαση
i. Λαπαροσκοπική διερεύνηση χοληδόχου πόρου
c. Κύστεις Ήπατος (παρασιτικές ή μη)
i. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση

3. Σπλήνας – Επινεφρίδια
a. Λαπαροσκοπική σπληνεκτομή
b. Λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή

4. Κατώτερο Πεπτικό
a. Καλοήθεις νόσοι παχέως εντέρου
i. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση
b. Καρκίνος παχέως εντέρου
i. Λαπαροσκοπική κολεκτομή

5. Κήλες
a. Βουβωνοκήλες
i. TEP – TAP
b. Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές ή μη
i. Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση