Βαριατρική Χειρουργική (Παχυσαρκία)

1. Λαπαροσκοπική R n Y Γαστρική παράκαμψη
2. Λαπαροσκοπική μίνι γαστρική παράκαμψη
3. Λαπαροσκοπική Επιμήκης γαστρεκτομή ( Γαστρικό Μανίκι)(Sleeve)
4. Λαπαροσκοπική τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου
5. Λαπαροσκοπική Γαστρική Πτύχωση (Plication)
6. Χολοπαγκρεατική εκτροπή